Headway 4th i 5th edition

Udžbenik HEADWAY ima dva odobrena izdanja: 4th 5th edition

Layer 2

NEW HEADWAY, 4th edition
Broj rešenja: 650-02-675/2019-03 od 22.4.2020. 

HEADWAY, 5th edition
Broj rešenja: 650-02-246/2021-03 od 4.1.2022.

NEW HEADWAY, 4th edition
Broj rešenja: 650-02-677/2019-03 od 22.4.2020.  

HEADWAY, 5th edition
Broj rešenja: 650-02-245/2021-03 od 4.1.2022.

HEADWAY, 5th edition
Broj rešenja: 650-02-437/2020-03 od 2.3.2021 

HEADWAY, 5th edition
Broj rešenja: 650-02-440/2020-03 od 2.3.2021. 

4th edition:

 

 5th edition:

  • Teacher’s site  dodatni materijali, video transkript, testovi za učenike sa disleksijom, pripreme za ispite, priručnici koji se može preuzeti u PDF formatu (potrebno je da se registrujete na sajtu)
  • Student’s site za 4th edition sadrži kompletan audio i video materijal udžbenika i radne sveske koji se može i preuzeti,   dodatna vežbanja iz gramatike, vokabulara, interaktivne zadatke, vežbe dijaloga, generator testova. Nije potrebna registracija.
  • CPT – Classroom Presentation Tool: kompletan digitalni udžbenik i radna sveska sa integrisanim audio i video sadržajima (dostupan preko sajta Oxford Learner’s Bookshelf). Zatražite svoj pristupni kod putem mejla od svog agenta prodaje. Dostupan za sve nivoe.
  • Oxford English Hub
  • Oxford English Hub uputstvo
  • POGLEDAJTE PREZENTACIJU     
  • ONLINE PRACTICE  
  • PACKAGE GUIDE 

      NASTAVNI PLANOVI