pe header

Predstavljamo Project Explore

Play Video about Project Explore 1

Otkrijte Project Explore

Project Explore će vam omogućiti da:

  • Pripremite učenike da koriste engleski jezik u realnom životu i da komuniciraju na raznovrsne teme.
  • Zadovoljite potrebe svakog učenika jer je nastavni materijal prilagođen grupama sa različitim nivoima znanja.
  • Podstaknete znatiželju kroz projekte, lekcije sa kulturološkim sadržajem, foto-priče i stripove.
  • Kod učenika razvijate life skills kroz aktivnosti koje uključuju kreativnost, saradnju i komunikaciju.
  • Podržite i podstaknete učenike na napredak na svakom koraku obrazovnog procesa.

Sample Videos

A day with a keeper

Sports in New Zealand

Sports heroes

image003

Fully flexible teaching and learning tools for you and your students!

Project Explore vam omogućava da uspešno držite ili direktnu nastavu u učionici ili putem interneta, ili da kombinujete oba nastavna oblika. 

Digitalna nastavna sredstva i alati su na raspolaganju nastavnicima i učenicima. Project Explore je dostupan u štampanom i digitalnom formatu.