Predstavljamo Project Explore

Utemeljen na oprobanoj, dokazanoj metodologiji iz poznatog programa Project, ali sa potpuno novim dinamičnim, modernim sadržajima. Kreiran je kao nova generacija udžbenika prilagođena današnjim tinejdžerima ali i važećem nastavnom planu i programu.

Prelistajte udžbenik

Project Explore 1 Radna sveska

Radna sveska prati udžbenik i pruža mnoštvo zadataka koji omogućavaju temeljno usvajanje gradiva. 

Prelistajte radnu svesku