Global Stage

gg 1

Osveženje u ponudi kurseva za učenje jezika. Sasvim drugačije koncipiran udžbenik koji priprema učenike za izlazak na globalnu scenu, ne samo kroz usvajanje znanja engleskog već i kroz razvijanje veština potrebnih za moderno društvo 21.veka. Jedinstveni dualni pristup kroz čak dve knjige Language Book i Literacy Book, u kompletu, prezentuju i prate usvajanje jezičkih sadržaja kroz veliku količinu materijala za rad i interesantan dizajn. Holistički pristup, koji se bavi razvojem kritičkog mišljenja, razvojem socijalne i emocionalne inteligencije, priprema učenika za izazove života u eri globalizma.  Svaki Unit sadrži po jednu lekciju iz programa Ujedinjenih nacija tzv. GCE – Global Citizenship Education (kosmopolitizam, 21st century skills, life skills, …).

Pusti video zapis

Global Stage 1

Global Stage 2

Global Stage 3

Global Stage 4