Global stage 2 – Literacy and Language book

Šifra proizvoda: 9781380002242

5.630,00 RSD

Na zalihama

Opis

Nivoi: 1-6 (pre A1 – B1+), za učenike sa jačim predznanjem

Komponente: Language Book + Literacy Book sa Navio aplikacijom; Teacher’s Book

Osveženje u ponudi kurseva za učenje jezika. Sasvim drugačije koncipiran udžbenik koji priprema učenike za izlazak na globalnu scenu, ne samo kroz usvajanje znanja engleskog već i kroz razvijanje veština potrebnih za moderno društvo 21.veka. Jedinstveni dualni pristup kroz čak dve knjige Language Book i Literacy Book, u kompletu, prezentuju i prate usvajanje jezičkih sadržaja kroz veliku količinu materijala za rad i interesantan dizajn. Holistički pristup, koji se bavi razvojem kritičkog mišljenja, razvojem socijalne i emocionalne inteligencije, priprema učenika za izazove života u eri globalizma.  Svaki Unit sadrži po jednu lekciju iz programa Ujedinjenih nacija tzv. GCE – Global Citizenship Education (kosmopolitizam, 21st century skills, life skills, …).

Language Book-u, sadržaj je prezentovan kroz takozvane building blocks. Učenici se fokusiraju na usvajanje jezika i načine njegove upotrebe.  Predivne ilustracije, dinamične pesmice, gramatika stavljena u kontekst, tekstovi i fotografije dece širom sveta podstiču učenike da se i samo osećaju kao građani sveta.

Literacy Book sadrži raznovrsne književne i ne-književne tekstove, kao i aktivnosti usmerene na analizu teksta i razvoj čitalačkih veština.

Kombinujući naizmenično upotrebu obe knjige, nasumično po izboru nastavnika, pokriva se razvoj sve četiri jezičke veštine, stiče čvrsta osnova iz gramatike i vokabulara a učenici postaju kako dobri govornici engleskog jezika tako i samosvesni građani sveta.

Navio aplikacija (aktivnosti usklađene sa formatom zadataka Cambridge ispita)

  • Za učenike, pristupni kod se nalazi u Language Book-u
  • Za nastavnike u priručniku za nastavnike i sadrži: TapTeach Lessons, integrisan audio i video sadržaj, classroom management tool, student progress tracker, prošireno elektronsko izdanje  priručnika (posebno naglašavamo preporučene ključne povezanosti između Language Book i Literacy Book i moguće korelacije), dodatni resursi, radni listovi i testovi. Nastavnik ima pristup i aplikaciji učenika koju može koristiti za zadavanje zadataka.

Learning Techniques zastupljene u programu

  1. Visible Thinking Univerzitet Harvard je razvio posebnu tehniku i stil učenja pod nazivomKljučne karakteristike ove metode se baziraju na istraživačkim zadacima, razvoju motivacije i mišljenja.
  2. Cooperative Learning Routines, jasno obeležene aktivnosti koje podrazumevaju grupni rad i samim tim smanjuju razlike u postignućima, razvijaju socijalne veštine i samopouzdanje.
  3. Visualization, na časovima usvajanja novog vokabulara pomaže učenicima da personalizuju naučeno
  4. Differentiated Learning obezbeđuje prilagođavanje aktivnosti za učenike različitih nivoa postignuća, od nižih (Support ) do naprednijih (Challenge)

 

LEVELS AND SAMPLES

Story time with GLOBAL STAGE

Global Stage – educating the leaders of tomorrow

 

NAVIO app

BROŠURA

Dodatne informacije

Težina 0,1 kg
Tip

Udžbenik

Izdavač

Macmillan

Primena

6-12 godina