Project Explore

pe2

Utemeljen na oprobanoj, dokazanoj metodologiji iz poznatog programa Project, ali sa potpuno novim dinamičnim, modernim sadržajima. Kreiran je kao nova generacija udžbenika prilagođena današnjim tinejdžerima ali i važećem nastavnom planu i programu.

Nivo 1 je odobren za upotrebu u državnim školama i dostupan je na linku OVDE.

Project Explore Starter

Project Explore 1

Project Explore 2

Project Explore 3

Project Explore 4