Bright Ideas Level 5 – Activity Book with Online Practice

Autori: K. Bilsborough, S. Bilsborough, S.Philips,

Kategorija: primary

Nivoi: A2

Prvi udžbenik čija se radnja dešava u izmišljenom digitanom prostoru The Big Question website a likovi su grupa dece koja komunicira online. Bez pisanja na prvom nivou.

Šifra proizvoda: 9780194111393

3.147,09 RSD

Nema na zalihama

Opis

Karakteristike: online koncept, dizajn online bloga, intenzivna priprema za ispite, fleksibilna digitalna podrška, bogat video sadržaj, Online Practice (za svih 6 nivoa, mnoštvo igrica za preuzimanje) i ebook proširuju mogućnosti za učenje i van učionice.

Razvijanje veština za 21.vek, kao što su kritički pristup, komunikacija, saradnja i kreativnost su u fokusu ovog programa.

Enquiry-based learning postavlja učenika u centar procesa njegove sopstvene edukacije, koji započinje problemom/izazovom iz realnog sveta; nastavnik kao moderator navodi učenika da sam osmisli pitanja na datu temu, a onda zajedno kroz vođene aktivnosti dolaze do rešenja i odgovora.

Vokabular se oslanja na silabus preporučen od strane Cambridge English qualifications, tako da je kompatibilan sa programom polaganja ispita.

Program ima poseban osvrt na: rad u odeljenjima sa mešovitim nivoima znanja, razvijanje različitih vrsta inteligencije i na različitost kod učenika bilo da su učenici sa posebnim potrebama (SEN-special educational needs) ili nadarena deca, jer svaka od ovih grupa zahteva specijalizovane materijale i pristup.

  • 11 strana sa aktivnostima i dodatnim tekstovima koji su usmereni ka upotrebnoj funkciji jezika
  • 10 strana zadataka za Cambridge English A1 Flyers test
  • Dodatna gramatička vežbanja i za praznične lekcije
  • Dodatna radna strana za svaki projekat iz udžbenika
  • Online Practice omogućava učenicima povezanost sa nastavnikom i van učionice kroz interaktivne zadatke. Praćenje napretka i automatsko pregledanje zadataka
  • 8 strana Grammar Reference dodatak sa vežbanjima
  • Rečnik sa definicijama reči

Sa sajta za nastavnike se mogu preuzeti priručnici u PDF formatu

PRELISTAJTE

Digitalna brošura

Dodatne informacije

Težina 0,1 kg
Tip

Radna sveska

Izdavač

OUP

Primena

6-12 godina