Udžbenik za 5. razred Project Explore 1

Project Explore
Utemeljen na oprobanoj, dokazanoj metodologiji iz poznatog programa Project, ali sa potpuno novim dinamičnim, modernim sadržajima. Kreiran je kao nova generacija udžbenika prilagođena današnjim tinejdžerima ali i važećem nastavnom planu i programu.
Radna sveska prati udžbenik i pruža mnoštvo zadataka koji omogućavaju temeljno usvajanje gradiva.
Project Explore 1 Radna sveska

Više informacija

Naš digitalni udžbenik

Interaktivan udžbenik koji prati štampano izdanje i budi interesovanje kod učenika. Kroz mnoštvo zadataka, igrica i video sadržaja vaše dete će usvajati gradivo na jednostavan i lak način.

Project Explore 1
Pusti video zapis