Bright Ideas Level 4 – Teacher’s Pack

Autori: C.Palin, S.Philips, C. Covill, J. Heijmer, J.Penn

Kategorija: primary

Nivo: A1

Prvi udžbenik čija se radnja dešava u izmišljenom digitanom prostoru The Big Question website a likovi su grupa dece koja komunicira online. Bez pisanja na prvom nivou.

Šifra proizvoda: 9780194111324

4.865,05 RSD

Na zalihama

Opis

Karakteristike: online koncept, dizajn online bloga, intenzivna priprema za ispite, fleksibilna digitalna podrška, bogat video sadržaj, Online Practice (za svih 6 nivoa, mnoštvo igrica za preuzimanje) i ebook proširuju mogućnosti za učenje i van učionice.

Razvijanje veština za 21.vek, kao što su kritički pristup, komunikacija, saradnja i kreativnost su u fokusu ovog programa.

Enquiry-based learning postavlja učenika u centar procesa njegove sopstvene edukacije, koji započinje problemom/izazovom iz realnog sveta; nastavnik kao moderator navodi učenika da sam osmisli pitanja na datu temu, a onda zajedno kroz vođene aktivnosti dolaze do rešenja i odgovora.

Vokabular se oslanja na silabus preporučen od strane Cambridge English qualifications, tako da je kompatibilan sa programom polaganja ispita.

Program ima poseban osvrt na: rad u odeljenjima sa mešovitim nivoima znanja, razvijanje različitih vrsta inteligencije i na različitost kod učenika bilo da su učenici sa posebnim potrebama (SEN-special educational needs) ili nadarena deca, jer svaka od ovih grupa zahteva specijalizovane materijale i pristup.

  • Priručnik za nastavnike, kod za CPT Classroom Presentation Tool i Teacher’s Resource centar (Online Practice i baza testova)
  • Priručnik sadrži korak-po-korak smernice za obradu kompletnog sadržaja udžbenika, uključujući i uvodni opis metodologije i koncepta programa; rešenja udžbenika i radne sveske; audio transcript; banku ideja; listu reči
  • CPT je digitalni oblik programa sa integrisanim audio i video sadržajima i interaktivnim vežbanjima, dostupan za upotrebu sa ili bez internet konekcije
  • Testovi se mogu odštampati i editovati (8 testova za lekcije, 3 za obnavljanje, godišnji test)

Sa sajta za nastavnike se mogu preuzeti priručnici u PDF formatu

PRELISTAJTE

Digitalna brošura

Dodatne informacije

Težina 0,1 kg
Tip

Priručnik za nastavnike

Izdavač

OUP

Primena

6-12 godina