Insight

Insight

Udžbenik Insight je namenjen učenicima srednjoškolskog uzrasta. Na veoma inspirativan način podstiče i motiviše razvijanje svih jezičkih veština podjednako. Bavi se opštim temama, dešavanjima u svetu, povezuje sadržaje sa istorijskim činjenicama i mitovima, i nudi pregršt podataka i referenci za dalje istraživanje. Gramatika se obrađuje kontekstualno, a redovnim proverama znanja kroz veliki broj raznovrsnih vežbanja i zadataka učenicima se pruža mogućnost da steknu sigurnost u svoje poznavanje jezika, i da često i sa puno samopouzdanja pokažu šta i koliko znaju.

Insight Second Edition

Insight 2nd edition, Elementary

Insight 2nd edition, Pre-intermediate

Insight 2nd edition, Intermediate

Insight 2nd edition, Upper-intermediate

Insight 2nd edition, Advanced