Motivate! 

unnamed 1

MOTIVATE je serija posebno kreirana za tinejdžere koji uče engleski u mešovitim grupama, koja ih podstiče da uče o i svetu oko sebe i da razvijaju društvene i socijalne kompetencije, istovremeno sa usvajanjem jezika.  

Motivate! 1

Motivate! 2

Motivate! 3

Motivate! 4