Captain Jack

3-6

captain jack 1

Captain Jack je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Ima tri nivoa: Hello Jack, Captain Jack 1 i Captain Jack 2. Postoje dve varijante udžbenika: od 6, odnosno 8 nastavnih jedinica. Sadržaj udžbenika prati kognitivni razvoj deteta i pogoduje svim vidovima inteligencije. Glavni likovi su devojčica i dečak, koji sa svojim ljubimcima macom i papagajem Džekom putuju iz avanture u avanturu i pronalaze svakakvo blago.

Hello Jack

Captain Jack 1

Captain Jack 2